Onderzoek

Merwede oost-west verbinding

Voor de Merwede ideeën-challenge heeft KuRbiN een ontwerp ingediend – zie Utrecht wandelt westwaarts – waarin de wandelaar centraal staat. Wandelaars zijn een nogal vergeten groep in de stedenbouwkunde die best wel wat meer aandacht verdient in tijden dat duurzaamheid hoogtij viert.

In dagblad Trouw verscheen op 19 februari bijgaand artikel waarin ik gememoreerd werd. 

https://www.topics.nl/utrecht-wil-meer-kantoren-en-past-daarvoor-de-regels-aan-a11289121trouw/?context=mijn-nieuws/

Van Croeselaan naar Croesepark

In het AD-Utrechts Nieuwsblad van 26 maart 2019 is mijn opinie geplaatst over het raadsbesluit om de woningen aan de Croeselaan te slopen ten faveure van een park zonder dat een andere kijk op openbaar groen een kans gegund wordt. Zie https://www.ad.nl/utrecht/opinie-jaag-bewoners-croeselaan-niet- weg~a5135756/

ADun26maart2019

https://www.ad.nl/utrecht/sloopkogel-definitief-voor-huizen-croeselaan~abb1ad80/

Op 16  oktober werd onderstaand onderzoek gepresenteerd aan de bewoners van de Croeselaan, de wethouder en gemeenteambtenaren. De bijbehorende powerpointpresentatie kunt u hier downloaden.

https://indd.adobe.com/view/996ffdb4-73a8-4e71-ba49-e91186514edf

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft KuRbiN een ontwerp-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de jaren-30 woningen aan de Croeselaan te laten staan die in de gemeentelijke plannen zouden worden afgebroken ten behoeve van een park. Het is maar net hoe je naar de Utrechtse parken kijkt en hoe je zo’n park ziet, dat is zo’n beetje de boodschap van dit onderzoek. Via onderstaande link kunt u het hele onderzoek downloaden en bekijken.

Bekijken: https://indd.adobe.com/view/6b424ae4-473a-40f6-8eab-d80f073edef4

Downloaden: croeselaanKLEIN 

Er is tevens een YouTube-filmpje gemaakt van de maquette met een gedicht van Ingmar Heytze. Zie  https://www.youtube.com/watch?v=pOkauiiTsho&feature=em-share_video_user

Beurskwartier / Croeselaan Utrecht

Op de vraag van enkele bewoners aan de Croeselaan in Utrecht heeft KuRbiN nagedacht over de stedenbouwkundige plannen die de gemeente Utrecht tot op heden gemaakt heeft voor het gebied waar de Jaarbeurs ligt. Opvallend in de plannen is de grote nadruk op een grote hoeveelheid woningen – dichtheid als keurmerk van stedelijkheid – en dito openbaar groen. Over de toekomstige gebruikskwaliteit van het openbaar groen lijkt de gemeente geen duidelijk beeld te hebben. Kwantiteit lijkt belangrijker te zijn. In eerste instantie heeft KuRbiN een notitie geschreven om de tongen los te maken. Daarna zijn beelden toegevoegd die het een en ander illustreren – zie hieronder. En tot slot is er voor de bewoners een bezwaarschrift geschreven – zienswijze zou je ook kunnen zeggen – waarin nog eens duidelijk gemaakt wordt dat behoud van de woningen aan de Croeselaan niet in tegenspraak is met hoge dichtheid of de kwalitatief van het openbaar groen, zie parkbezwaarcroeselaanIn het gemeentelijk plan wordt met het beoogde nieuwe park aan de Croeselaan een vergelijking gemaakt met het populaire park Lepelenburg aan de druk bewandelde singels van Utrecht. Qua omvang moge dat zo zijn maar qua gebruik lijken deze twee parken totaal verschillend. De wandelaars die in de toekomst over de Croeselaan naar het station lopen zullen door een park moeten lopen waaromheen woontorens staan die weinig contact hebben met de straat. De huidige woningen hebben dat wel, maar die moeten gesloopt worden voor de aanleg van dit park.

Tourism gentrification & city making in Lisbon

Met Pakhuis De Zwijger maakte ik in 2015 een Fieldtrip naar Lissabon. Op expeditie naar bottom-up initiatieven raakte ik betrokken bij een volkshuisvestelijk vraagstuk. Het bijgaand verslag  FieldtripLisboaw geeft daar uitsluitsel over. De Engelstalige versie hier   ReportPKlisboa. Op de website van Cities in Transition staat het ook. Naar aanleiding van deze fieldtrip heb ik Stadslab Urban Design Laboratory in Tilburg gestrikt om een stadslab te organiseren dat in april 2016 in Lissabon plaatsvond.  Het resultaat hiervan is in oktober gepresenteerd en bestaat uit een prachtige documentaire – zie hier – en een degelijke reportage –  masterclassLisbon. Het is te hopen dat de gemeente Lissabon nu de handschoen oppakt en met alle partijen gezamenlijk naar oplossingen zoekt.