Onderzoek

Merwede oost-west verbinding

Voor de Merwede ideeën-challenge heeft KuRbiN een ontwerp ingediend – zie Utrecht wandelt westwaarts – waarin de wandelaar centraal staat. Wandelaars zijn een nogal vergeten groep in de stedenbouwkunde die best wel wat meer aandacht verdient in tijden dat duurzaamheid hoogtij viert.

In dagblad Trouw verscheen op 19 februari bijgaand artikel waarin ik gememoreerd werd. 

https://www.topics.nl/utrecht-wil-meer-kantoren-en-past-daarvoor-de-regels-aan-a11289121trouw/?context=mijn-nieuws/

Van Croeselaan naar Croesepark

In het AD-Utrechts Nieuwsblad van 26 maart 2019 is mijn opinie geplaatst over het raadsbesluit om de woningen aan de Croeselaan te slopen ten faveure van een park zonder dat een andere kijk op openbaar groen een kans gegund wordt. Zie https://www.ad.nl/utrecht/opinie-jaag-bewoners-croeselaan-niet- weg~a5135756/

ADun26maart2019

https://www.ad.nl/utrecht/sloopkogel-definitief-voor-huizen-croeselaan~abb1ad80/

Op 16  oktober werd onderstaand onderzoek gepresenteerd aan de bewoners van de Croeselaan, de wethouder en gemeenteambtenaren. De bijbehorende powerpointpresentatie kunt u hier downloaden.

https://indd.adobe.com/view/996ffdb4-73a8-4e71-ba49-e91186514edf

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft KuRbiN een ontwerp-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de jaren-30 woningen aan de Croeselaan te laten staan die in de gemeentelijke plannen zouden worden afgebroken ten behoeve van een park. Het is maar net hoe je naar de Utrechtse parken kijkt en hoe je zo’n park ziet, dat is zo’n beetje de boodschap van dit onderzoek. Via onderstaande link kunt u het hele onderzoek downloaden en bekijken.

Bekijken: https://indd.adobe.com/view/6b424ae4-473a-40f6-8eab-d80f073edef4

Downloaden: croeselaanKLEIN 

Er is tevens een YouTube-filmpje gemaakt van de maquette met een gedicht van Ingmar Heytze. Zie  https://www.youtube.com/watch?v=pOkauiiTsho&feature=em-share_video_user

Tourism gentrification & city making in Lisbon

Met Pakhuis De Zwijger maakte ik in 2015 een Fieldtrip naar Lissabon. Op expeditie naar bottom-up initiatieven raakte ik betrokken bij een volkshuisvestelijk vraagstuk. Het bijgaand verslag  FieldtripLisboaw geeft daar uitsluitsel over. De Engelstalige versie hier   ReportPKlisboa. Op de website van Cities in Transition staat het ook. Naar aanleiding van deze fieldtrip heb ik Stadslab Urban Design Laboratory in Tilburg gestrikt om een stadslab te organiseren dat in april 2016 in Lissabon plaatsvond.  Het resultaat hiervan is in oktober gepresenteerd en bestaat uit een prachtige documentaire – zie hier – en een degelijke reportage –  masterclassLisbon. Het is te hopen dat de gemeente Lissabon nu de handschoen oppakt en met alle partijen gezamenlijk naar oplossingen zoekt.