Onderzoek

Iraanse stedenbouw

Momenteel (voorjaar 2022) onderzoek ik van enkele Iraanse steden het omslagpunt van introverte naar extraverte stedenbouw. Dit in het kader van een reis van twee weken door Rosetta reizen, zie  https://rosettareizen.nl/groepsreizen/reis/758-iran-lost-cities-classic/#overzicht

 

Utrecht Croeselaan, onnodige gentrificatie

Sinds mijn ontwerp-onderzoek uit 2019 (zie hieronder) worden de bewoners van de Croeselaan in Utrecht voor de gek gehouden met beloftes die met veel schone schijn doen verhullen dat gentrificatie inmiddels gemeengoed is geworden, ook voor Groen Links. Zie het bericht in het AD 

Van Croeselaan naar Croesepark

In het AD-Utrechts Nieuwsblad van 26 maart 2019 is mijn opinie geplaatst over het raadsbesluit om de woningen aan de Croeselaan te slopen ten faveure van een park zonder dat een andere kijk op openbaar groen een kans gegund wordt. Zie https://www.ad.nl/utrecht/opinie-jaag-bewoners-croeselaan-niet- weg~a5135756/

ADun26maart2019

https://www.ad.nl/utrecht/sloopkogel-definitief-voor-huizen-croeselaan~abb1ad80/

Op 16  oktober werd onderstaand onderzoek gepresenteerd aan de bewoners van de Croeselaan, de wethouder en gemeenteambtenaren. De bijbehorende powerpointpresentatie kunt u hier downloaden.

https://indd.adobe.com/view/996ffdb4-73a8-4e71-ba49-e91186514edf

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft KuRbiN een ontwerp-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de jaren-30 woningen aan de Croeselaan te laten staan die in de gemeentelijke plannen zouden worden afgebroken ten behoeve van een park. Het is maar net hoe je naar de Utrechtse parken kijkt en hoe je zo’n park ziet, dat is zo’n beetje de boodschap van dit onderzoek. Via onderstaande link kunt u het hele onderzoek downloaden en bekijken.

Bekijken: https://indd.adobe.com/view/6b424ae4-473a-40f6-8eab-d80f073edef4

Downloaden: croeselaanKLEIN 

Er is tevens een YouTube-filmpje gemaakt van de maquette met een gedicht van Ingmar Heytze. Zie  https://www.youtube.com/watch?v=pOkauiiTsho&feature=em-share_video_user