Onderwijs


Als laatste mag ik in de leergang over de ‘American Dream’ op vrijdag 28 februari een verhaal vertellen over de stedenbouwkundige ontwikkelingen van New York na 9/11. Zie 
https://www.hovoutrecht.nl/cursus/de-american-dream-na-9-11/

Deze cursus werd in 2019 jaar bij HOVO Utrecht gegeven, zie hovoU

Deze cursus werd in 2018/2019 bij HOVO Leiden gegeven. Deze cursus start op dinsdag 18 februari 2020 bij HOVO Leiden, zie https://www.universiteitleiden.nl/hovo/collegeaanbod/geschiedenis-en-maatschappij/unieke-stad.

Deze cursus is in het najaar van 2018 bij HOVO Utrecht gegeven.

Al een paar jaar geef ik les aan verschillende HOVO’s in den lande.

HOVO is hoger onderwijs voor ouderen, een vorm van aanvullend onderwijs in Nederland op academisch niveau voor iedereen van vijftig jaar of ouder. Het sluit aan bij het ideaal van levenslang leren en wordt via vijftien universiteiten of hogescholen in Nederland aangeboden. Er wordt onderwijs gegeven door universitair docenten en freelancers.

In dagblad Trouw van 14 februari 2020 staat een artikel over de HOVO waarin een cursist enthousiast is over mijn cursus stedenbouwkunde. Zie Hovo | Trouw

In de NRC van 27 mei 2017 stond een informatief artikel over het HOVO, zie NRC_Handelsblad_20170527_3_14_3

De volgende reacties van cursisten geven een indicatie van mijn manier van lesgeven:

“De colleges zijn op hoog niveau, zeer verscheiden en ze worden op inspirerende wijze gebracht. De docent is bevlogen en daagt zijn cursisten uit met zijn verbeeldingskracht. Je gaat door andere ogen naar de stad kijken. Een plattegrond ga je anders lezen. Het zet aan tot reizen en er worden veel literatuurtips gegeven. Je ziet de geschiedenis vanaf de droom tot de werkelijkheid in duidelijke stappen uitgelegd.”