Onderwijs

HOVO cursus 2024

Het Volksbuurtmuseum in Utrecht slaat na 30 jaar van zijn bestaan een nieuwe weg in. De tentoonstelling is drastisch vernieuwd en richt zich, zoals vanouds, op de wonderlijke wereld van de oude volksbuurten uit de 19e en begin 20e eeuw. Op de website van het museum gaat de ontwikkeling van volksbuurten verder in een serie artikelen over verschillende volksbuurten in het land verspreid. Daaraan gekoppeld is een HOVO-cursus die in het najaar gegeven wordt. Zie voor meer informatie: HOVO Utrecht.

Onderstaande cursus gaat over gentrificatie in de 19e en 21e eeuw. Hoewel dit begrip pas in de jaren 60 van de 20e eeuw gemunt werd, kwam het al in de 19e eeuw voor. In Parijs op een planmatige en in Chicago op een organische wijze. In het hedendaagse New York en Amsterdam blijken planmatig en organisch verloop van gentrificatie in elkaars verlengde te liggen. Deze cursus is in Utrecht, Zwolle en Rotterdam gegeven in 2021 en 2022.

Gentrificatie heeft een negatieve klank, maar kent ook een positieve dimensie. De kwestie is hoe je die benut en tegelijk zorgt dat sociale verdringing binnen de perken blijft. Dit artikel verwijst naar bovenstaande cursus ‘Vier steden, twee werelden’. Klik op de afbeelding om het te lezen.