Onderwijs

Artikel

De smaak van gentrificatie. Gentrificatie heeft een negatieve klank, maar kent ook een positieve dimensie. De kwestie is hoe je die benut en tegelijk zorgt dat sociale verdringing binnen de perken blijft. Dit artikel verwijst naar onderstaande cursus ‘Vier steden, twee werelden’.

 

 

Cursus

Onderstaande cursus werd in 2022 in zowel Utrecht als Zwolle gegeven. In de cursus staat het begrip gentrificatie centraal. Hoewel dit begrip pas in de jaren 60 van de 20e eeuw gemunt werd, kwam het al in de 19e eeuw voor. 

Onderstaande cursussen werden de afgelopen jaren bij de HOVO van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Leiden gegeven, alsmede bij U3L in Zwolle.

De cursus over massatoerisme mondde uit in verschillende artikelen en talloze youtube-filmpjes die onder een ander tabblad te vinden zijn, zie www.kurbin.nl/toeristenstad