Toeristenstad

Het massatoerisme trekt aan. Sommige steden zitten bijna op het bezoekersaantal van voor corona. Andere wachten er nog op. Een aantal zaken lijken veranderd. Airbnb werd aan banden gelegd, het goedkope vliegen kreeg een slechte naam en duurzaam toerisme is mode. Het toerismebeleid is bijgesteld, maar de stad blijft onverminderd in trek. Ik zag hierin aanleiding om de YouTube-filmpjes die ik in coronatijd maakte te actualiseren en te herschrijven voor mobiel gebruik. Iedereen kan onderstaande stukjes nu downloaden en verspreiden. Hopelijk leidt dat tot fundamentele discussies over het wel en wee van toeristensteden. Veel plezier ermee.

Publicaties over toerisme

Het Van Gogh Museum naar Brabant verplaatsen leek aanvankelijk een mooi idee om toeristen te spreiden. Op het werksymposium van 8 september 2022 met de Metropoolregio Amsterdam en het Van Gogh Nationaal Park werd al snel duidelijk dat Brabant de toeristen niet nodig heeft. Tussen toeristen en recreanten blijkt nog altijd een groot verschil te zijn. Zie het verslag hieronder.

Misser van Pfeijffer

In de NRC van 13 augustus 2022 is een reactie van mij geplaatst op een artikel van Ilja Pfeijffer dat een week eerder in de krant stond. Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/13/massatoerisme-oppervlakkige-analyse-a4138812

Het artikel kan, inclusief de afbeelding die niet geplaatst is, ook gedownload worden:

Stadsrivier op de bucketlist

In tijdschrift Blauwe Kamer nummer 1 van 2020 verscheen een artikel van mij over rivieren als mogelijk ‘drukventiel’ van overtoeristische steden. Zet ze op de bucketlist en maak er een attractie van voor iedereen, dat is de boodschap. Daar zijn vele voorbeelden van. In het artikel passeren alleen Bilbao, Bordeaux en Amsterdam de revue.

Het artikel staat hier ARTIKELbk

Spreid toeristen met nieuwe metrolijn

In het NRC katern van Amsterdam van 8 september 2018 staat een artikel van mij dat gebaseerd is op de HOVO-cursus over massatoerisme.

Het artikel kan hier ingezien worden https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/07/spreid-toeristen-met-nieuwe-metrolijn-a1615402#/handelsblad/2018/09/08/%23608 of gedownload NRC8sept2018

Stadszaken

In de blog Stadszaken van 22 december 2020 stond een telefonisch interview met mij over de relatie tussen stedenbouw en toerisme, zie https://stadszaken.nl/artikel/3219/bilbao-moet-voorbeeld-zijn-voor-nederlands-denken-over-toerisme

Massatoerisme is niet te stoppen

In het Leidsch Dagblad van 29 januari 2020 stond bijgaand interview met Paul Kurstjens. Voor het downloaden : LD29jan20

Tourism gentrification & city making in Lisbon

Met Pakhuis De Zwijger maakte ik in 2015 een Fieldtrip naar Lissabon. Op expeditie naar bottom-up initiatieven raakte ik betrokken bij een volkshuisvestelijk vraagstuk. Het bijgaand verslag  FieldtripLisboaw geeft daar uitsluitsel over. De Engelstalige versie hier   ReportPKlisboa.

Naar aanleiding van deze fieldtrip heb ik Stadslab Urban Design Laboratory in Tilburg gestrikt om een stadslab te organiseren dat in april 2016 in Lissabon plaatsvond.  Het resultaat hiervan is in oktober gepresenteerd en bestaat uit een prachtige documentaire – zie hier – en een degelijke reportage –  masterclassLisbonHet is te hopen dat de gemeente Lissabon nu de handschoen oppakt en met alle partijen gezamenlijk naar oplossingen zoekt.