Publicaties

Publicaties over toerisme, zie tabblad Toerisme.

Wandelen met de FNV

Voor het kerstpakket van de FNV-kaderleden heb ik een wandelgids gemaakt vanuit de zes regionale vakbondshuizen. Met wat fantasie en hulp van FNV-ers is het een verrassende gids geworden die het arbeidsverleden in de huidige tijd plaatst. Door te gaan wandelen kom je het allemaal tegen. De stad waar je loopt ziet er ineens anders uit.

 

Rooilijn

Op 14 februari 2021 verscheen in de digitale boekbespreking van tijdschrift Rooilijn mijn recensie over het boek De universitaire campus. Zie: https://www.rooilijn.nl/publicaties/de-universitaire-campus-ruimtelijke-transformaties-van-de-nederlandse-universiteit-sedert-1945/ 

Ypenburg op radio 4

Op dinsdag 23 juni 2020 werd ik in de verkeerstoren van de vinexwijk Ypenburg geïnterviewd door Lex Bohlmeijer. Mijn vinexwandelgids vormde de aanleiding.

Voor terug luisteren: https://www.nporadio4.nl/uitzendingen/passaggio/f9050876-8bc3-41e6-be0f-97f684d83dd1/2020-06-23-passaggio-de-vier-jaargetijden-in-ypenburg

Van kot naar campus

In het tijdschrift Rooilijn nummer 1 van 2019 is een artikel van mij verschenen over universiteitscampussen waarin de vraag gesteld wordt of stad en campus wel synoniem zijn. De naoorlogse geschiedenis van de studentenhuisvesting in Amsterdam dient als voorbeeld.  Het artikel kan hier gedownload worden:  Rooilijn 2019 – nummer1 – Van kot naar campus

In de NRC van 23 februari 2019 staat de Vinex-wandelgids.

Croeselaan

Mijn ontwerp onderzoek voor een alternatief stedenbouwkundig plan met behoud van woningen voor de Croeselaan – zie www.kurbin.nl/onderzoek – heeft de krant gehaald. Het  AD van Utrecht publiceerde op vrijdag 14 september een kort artikel, zie https://www.ad.nl/utrecht/nieuw-ontwerp-redt-sociale-huurwoningen-aan-croeselaan~a7a9029b/

Het Stadsblad van Utrecht besteedde er op 26 september ook aandacht aan, zie  https://www.stadsbladutrecht.nl/reader/50275/839048/beurskwartier-eacute-n-woningen

Wandelgids

Het eerste exemplaar van mijn wandelgids ‘wandelen naar de campus’ werd op 24 mei uitgereikt aan Babs van den Bergh, directeur van de VSNU. Behalve dat het prachtige wandelingen bevat geeft het ook een overzicht van de ruimtelijke ontwikkelingen van alle universiteiten in Nederland vanaf het begin tot nu. Met name de naoorlogse periode waarin menig campus het daglicht zag krijgt extra aandacht.  Het laat je tevens kennis maken met het universitaire wereldje dat geenszins een ivoren toren blijkt te zijn. Je wandelt gewoon tussen de studenten en hoogleraren en vangt zo wat wetenswaardigheden op. Een leerzaam boekje kortom. 

Het universiteitsblad van Wageningen Resource was er het eerste bij met een artikel over de wandelgids https://resource.wur.nl/nl/show/Wageningen-in-wandelgids-van-universiteitsterreinen.htm

Zie ook het interview dat ik gaf voor de digitale universiteitsblad van Nijmegen  https://www.radboudrecharge.nl/nl/artikel/universiteiten-ook-aantrekkelijk-om-te-wandelen

Mare, het universiteitsblad van de universiteit van Leiden, publiceerde bijgaand artikel  http://www.mareonline.nl/archive/2018/05/31/lelijk-kan-ook-mooi-zijn

Het digitale universiteitsblad U-Today van de Universiteit Twente plaatste bijgaand artikel https://www.utoday.nl/campus-life/65589/reisgids-over-campusroutes

De universiteitskrant van Tilburg maakt er een natuurwandeling van, ook niet verkeerd https://universonline.nl/2018/06/08/de-universiteit-als-sterattractie

En in Amsterdam komen persoonlijke ontboezemingen boven tijdens het wandelen https://www.folia.nl/actueel/122877/wij-liepen-de-uva-campuswandeling-met-promovendus-inge-26.

Bericht uit Milaan; een Italiaanse dame leest met grote belangstelling mijn campuswandelgids.

De journalist van het dagblad TROUW van 1 september heeft de campuswandeling van Utrecht in zijn geheel gelopen en er van genoten en ook wat van opgestoken. 

https://www.trouw.nl/home/de-universiteit-bracht-veel-moois-naar-utrecht-en-de-uithof-~a90654fb/

Lessen uit Hong Kong

Na twee weken in Hongkong gewoond te hebben keek ik met andere ogen naar de plannen van de Sluisbuurt in Amsterdam en het Beurskwartier in Utrecht. In het tijdschrift ROm van mei 2017 doe ik daar verslag van , zie  HKRom en http://romagazine.nl/ode-aan-het-hoge-wonen/17079

Vinexwandelgids

Voor de uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig heb ik samen met Kees Volkers een wandelgids van Vinexwijken geschreven. Het bestaat uit 10 mooie wandelingen in heel verschillende vinexwijken in den lande met interessante informatie over hoe ze in elkaar zitten en wat zoal bezienswaardig is. Bedoeld voor iedereen met vooroordelen over vinexwijken om al wandelend kwijt te raken. Op vrijdag 2 december 2016 werd in het programma Landinwaarts om 19.20 uur op NPO2 aandacht besteed aan deze wandelgids. De 10 wandelingen kunnen nu ook op de wandelzoekpagina geraadpleegd worden.

Super stadmaker

De supermarkt is een stadmaker tegen wil en dank. Zijn ruimtelijke inbedding heeft grote invloed op de vitaliteit van winkelgebieden. Het detailhandelsbeleid is echter achterhaald en het wordt tijd dat stedenbouwers er eens naar kijken. Daar gaat dit artikel over uit ROmagazine van februari 2015, zie supeROm1

Tuinstad Tel Aviv

In Tel Aviv is in 1925 een Tuinstad ontworpen die vooral bekend is vanwege de grote hoeveelheid gebouwen in Bauhaus-stijl, de Witte Stad genaamd. Het is geen tuinwijk geworden zoals wij die in Nederland kennen als uitbreidingswijk met lieflijke architectuur en veel voortuinen en plantsoentjes. Neen, de Witte Stad is het stadscentrum van Tel Aviv, voorzien van prachtige boulevards, culturele instellingen, winkels en wat dies meer zij. De tuinstad dankt haar groene karakter niet alleen aan de boulevards en de plantsoenen  maar vooral aan de simpele bouwregel dat maar tweederde van de percelen bebouwd mag worden mits de woningen op poten (pilotis) staan. Over het spanningsveld tussen stadsontwikkeling en bescherming van een Unesco-monument (in 2003 kreeg de Witte Stad deze status) gaat het artikel in tijdschrift de Blauwe Kamer  TelAviv BK3  in het Engels  TelAvivengels

Milieugevangenis

Het artikel functiemenging in de milieugevangenis in ROmagazine van januari/februari 2013 ROm2013  is gebaseerd op een onderzoek over functiemenging op bedrijventerreinen, zie rapport2012.

Grenzeloos Tilburg

Tilburg is een voormalige textielstad die zich op miraculeuze wijze heeft ontwikkeld tot een mozaïekstad  met sterke wortels in het verleden door een omvangrijk lintenstelsel. Dit stelsel heeft in de loop der tijd aan waarde ingeboet. Mij werd gevraagd om samen met anderen na te denken over de herwaardering van de linten met behulp van een leidraad linten  Tezelfdertijd vroeg men mij om een artikel te schrijven over de groei van Tilburg grenzeloosTilburg

Toekomst stadspark

een periode waarin het stadspark niet echt in de publieke belangstelling stond heb ik voor het Natuurmuseum Brabant een manifestatie georganiseerd waarin aandacht werd gevraagd voor de meerduidige betekenis van stadsparken. Gezien het functionele denken in de stedenbouw en het politieke pragmatisme dat toen heerste geen overbodige luxe. Zie artikel stadspark

Parochiedenken

Het thema van de gemeenschapszin werd tijdens de Wederopbouw van Nederland door in de Randstad en het katholieke zuiden verschillend geïnterpreteerd.   In Noord Brabant zien we beide benaderingen verenigd zij het met verschillen in ruimtelijke expressie. Het ene noemen we moderne en het andere traditionele stedenbouw. Daar gaat dit artikel over parochiekl